Лекция на конгрессе ESC (Барселона, август, 2017)

Лекция на конгрессе ESC (Барселона, август, 2017). «New since the last Guidelines: recent scientific developments in atrial fibrillation ablation»